Czy rynek kredytów hipotecznych jest bezpieczny dla konsumenta?

Bezpieczeństwo kredytów hipotecznych w dużym stopniu odnosi się do konkretnych aktów prawnych, a szczególnie do ustawy o kredycie hipotecznym, która zmienia się zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej (kwestia ujednolicenia rynku międzynarodowego). Na jakie czynniki powinien zwrócić uwagę kredytobiorca (konsument) w ramach podpisywania długoterminowej umowy o kredyt hipoteczny w Polsce?

Koniec kredytów hipotecznych w walutach obcych

Jedna z najbardziej pozytywnych zmian, widoczna szczególnie w 2018 roku to praktycznie wycofanie kredytów hipotecznych w walutach obcych. Obowiązujące zasady mówią krótko. Kredytobiorca otrzyma kredyt hipoteczny w walucie, w której otrzymuje dochód. A to najczęściej PLN. To bardzo bezpieczne podejście, ponieważ praktycznie likwiduje kwestie spekulacyjne na niepewnym rynku walutowym. Wystarczy przeanalizować przykład

frankowiczów, aby dojść do wniosku, że taki schemat współpracy nie wywoła niepokojów społecznych w przyszłości. Kredytobiorca, który zgłosi się do doradcy kredytowego, czy agenta nieruchomości ma obecnie pewność, że ten prowadzi działalność po wpisie do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr agentów rynku kredytów hipotecznych, a także wprowadzenie tzw. dobrych praktyk w branży to ciekawa informacja podnosząca zaufanie do porównywania różnych ofert. Dzięki temu branża kredytów hipotecznych charakteryzuje się większą przejrzystością. Wynagrodzenie pośredników w dalszym ciągu pochodzi z banków, a zatem konsument nie ponosi tutaj żadnego ryzyka.

Sprzedaż łączoną w kredytach hipotecznych okrojona

Banki jeszcze kilka lat temu stosowały połączenia różnych produktów finansowych z kredytem hipotecznym, co prowadziło do promocyjnych stawek oprocentowania, specyficznych warunków obsługi (nie zawsze opłacalnych w dłuższej perspektywie). Ten aspekt ewoluował i obecnie kredytobiorca może, ale nie musi z takich połączeń korzystać (nie są obowiązkowe, a taka informacja powinna zostać wpisana w formularz informacyjny). Ponadto kredytobiorca po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny otrzyma wiadomość zwrotną, zawsze na trwałym nośniku dotyczącą decyzji instytucji finansowej. Taka decyzja to dokument wiążący przez 14 dni. To czas optymalny, aby kredytobiorca przeanalizował, czy kredyt hipoteczny jest w ogóle opłacalny na założonych warunkach. Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym wymusza wręcz transparentność obsługi konsumenta.

Zobacz także:  Definicja lokaty bankowej

Niskie stopy procentowe i pozytywne zmiany dla konsumentów

Nie tylko zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym wspierają konsumentów, ale również niskie stopy procentowe, które Narodowy Bank Polski utrzyma prawdopodobnie przez dłuższy czas. Według najnowszych prognoz spodziewana inflacja jest mniejsza niż zakładano, a to prowadzi do prostego wniosku. To dalej optymalny czas na kredyt hipoteczny. Ostatnia, bardzo ważna zmiana to restrukturyzacja kredytu hipotecznego, w której bank realnie pomaga po wystąpieniu problemów ekonomicznych.

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.