Definicja lokaty bankowej

Lokata bankowa stanowi specjalny rodzaj umowy zawieranej pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której klient przekazuje swoje środki finansowe instytucji finansowej na czas trwania lokaty zawarty w umowie. Bank w zamian za Deponowanie środków pieniężnych obliguje się do generowania zysków w formie odsetek, które są zdeterminowane przez wysokość oprocentowania i wypłatę ich wraz z powierzonym kapitałem wraz z końcem trwania okresu lokaty.

Lokata bankowa to swoisty rodzaj pożyczki, którą klienci udzielają instytucjom finansowym aby te poddając je fali oprocentowania obracały powierzonym kapitałem aby wygenerować z nich określony zysk.

Najbezpieczniejszą formą oszczędności potencjału finansowego jest w obecnych czasach lokata terminowa. Pieczę nad depozytami sprawuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny dający gwarancję bezpieczeństwa. Lokata stawia sobie za cel nie wygenerowanie maksymalnego zysku ale ochronę depozytu przed niekorzystnym działaniem inflacji czyli spadku wartości pieniądza.

Rodzaje lokat

Lokaty zostały podzielone ze względu na swoją długość, wysokość kapitału a także porę w której środki są deponowane. Zgodnie z powyższym wyróżnia się :

Lokatę jednodniową – ten typ lokaty nazywany jest też lokatą overnight, jego istotą jest przekazywanie środków do depozytu około godziny 16 i wypłacanie ich wraz z odsetkami około godziny 9 następnego dnia, koniecznym warunkiem jest korzystanie z niej wyłącznie w dni robocze a więc od poniedziałku do czwartku, dedykowana jest zarówno indywidualnym klientom, jak i przedsiębiorstwom

Lokatę rentierską – opcja lokaty długoterminowej, która zakładana jest na minimum 1 rok, jest adresowana do klientów posiadających wysokie sumy oszczędności, lokata rentierska daje możliwość otrzymania zwrotu odsetek wcześniej niż po okresie trwania lokaty, ten typ lokaty zakłada wypłacenie ich w dwóch terminach,

Lokatę strukturyzowaną – zakłada deponowanie oszczędności pod dwiema postaciami – bezpiecznej i bardziej ryzykownej, bezpieczna opcja gromadzi większą część oszczędności za pośrednictwem pewnych produktów bankowych jakimi są obligacje skarbowe, z kolei mniejszą część oszczędności gromadzi opcja bardziej ryzykowna, lecz wyżej oprocentowana taka jak na przykład indeksy giełdowe. Lokaty strukturyzowane są zazwyczaj lokatami długoterminowymi, choć wykazują charakter ryzykowny, to zakładają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich zysków, depozyt w całości lub w części zostaje zabezpieczony przez instytucję finansową

Zobacz także:  Czy rynek kredytów hipotecznych jest bezpieczny dla konsumenta?

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.