Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia kredytu samochodowego

Wśród dokumentów potrzebnych do zaciągnięcia kredytu samochodu znajdują się przede wszystkim: dokumenty osoby zaciągającej kredyt oraz dokumenty dotyczące celu kredytowania czyli kredytowanego samochodu.

Dokumenty dotyczące kredytobiorcy

Do tych dokumentów zalicza się przede wszystkim dowód tożsamości lub paszport.

Dowód osobisty – W dowodzie osobistym znajdziemy niezbędne dane, takie jak imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania, zdjęcie, imiona rodziców oraz numery dokumentu, które posłużą do zidentyfikowania naszej tożsamości.

Drugi dokument potwierdzający naszą tożsamość – gdy zaciągamy wysoki kredyt samochodowy, musimy innym dokumentem – oprócz dowodu osobistego – zweryfikować, czy jesteśmy faktycznie tą osobą, za jaką się podajemy. Może to być paszport, prawo jazdy, ewentualnie legitymacja studencka.

Dokumenty weryfikujące osiągane dochody

W przypadku umowy o pracę musimy przedstawić bankowi oświadczenie odnośnie źródeł i wysokości zarobków bądź też zaświadczenie z miejsca pracy. Podobnie, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Często musimy też dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), regon oraz NIP, a także zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu płatnościami. W przypadku emeryta lub rencisty musimy przedłożyć w banku decyzję o przyznaniu emerytury lub inny dokument poświadczający jej wysokość.

Umowa o pracę:

•Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku większości kredytów, a zatem także przy samochodowym, musimy ukazać zaświadczenie, w którym poświadczymy informacje dotyczące naszego zatrudnienia. Będzie tam wyliczenie średniej z dochodów uzyskiwanych przez trzy miesiące wstecz. By uzyskać takie zaświadczenie musimy być zatrudnieni w określonej firmie i posiadać umowę o pracę, dokumentującą ten fakt. W przypadku kredytów samochodowych bez zaświadczeń wystarczy przedstawić oświadczenia odnośnie źródeł i wysokości dochodu.

Zobacz także:  Czas na lokaty właśnie nadszedł

Działalność gospodarcza:

  t

 • Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej – wystawiany przez Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, koncesja lub innego rodzaju zezwolenie.
 • t

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów – powinno dotyczyć ostatnich trzech miesięcy (na przykład PIT-36) lub ostatniego roku (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego).

Emerytura lub renta

  t

 • Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty – Na decyzji znajdzie się data, od jakiego okresu przyznawane jest świadczenie.
 • t

 • Odcinek emerytury lub renty – czasami wymagany razem z decyzją, czasami wystarczy samodzielny. Potwierdza on fakt otrzymywania świadczeń emerytalnych czy też rentowych.

Dokumenty dotyczące kredytowanego samochodu

  t

 • t

  Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

  t

 • t

 • t

  Zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów

  t

 • t

 • t

  Dokumenty dotyczące zakupu samochodu -umowa kupna-sprzedaży (lub faktura).

  t

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.